Do działania naszego sklepu używamy plików cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików coockies.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na morigal.pl.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym www.morigal.pl przez Morigal Robert Gaca, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzna, REGON: 243281203.

1.2. Regulamin sklepu internetowego www.morigal.pl stanowi podstawę świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

1.3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

1.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.5. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Flash oraz aplety Javy minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

1.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Morigal Robert Gaca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym ustaleniu powiadomieni.


2. Towary

2.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Firma Morigal Robert Gaca wystawia rachunek lub faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć w uwagach do zamówienia przy jego składaniu.

2.3. Wymiary oraz waga towarów jest podana w przybliżeniu. Zdjęcia towarów przedstawione w sklepie internetowym www.morigal.pl mogą lekko różnić się od wyglądu naturalnego towarów. Kolorystyka przedstawionych w ofercie towarów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wynika to między innymi z przyczyn technicznych (np. ustawień ekranu) oraz indywidualnego postrzegania kolorów.

2.4. Wskazane różnice między zdjęciami i/lub opisami towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.morigal.pl, a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być poczytywane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.


3. Administrator Danych Osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych morigal.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest - Morigal Robert Gaca, ul. Świętego Wojciecha 10, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321848748

3.2. System ochrony danych osobowych. ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

3.2.1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3.2.2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

3.3. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

3.3.1. Rejestracja. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na stronie morigal.pl. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z morigal.pl. W trakcie rejestracji prosimy o:

3.3.1.1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

3.3.1.2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.3.1.3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z morigal.pl;

3.3.1.4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3.3.1.5. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

3.3.2. Złożenie zamówienie. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

3.3.2.1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

3.3.2.2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.3.2.3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

3.3.2.4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3.3.2.5. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

3.3.2.6. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

3.3.2.7. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.3.2.8. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3.3.2.9. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

3.3.2.10. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3.3.2.11. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3.3.2.12. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.3.2.13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Morigal Robert Gaca Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.3.2.14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.3.2.15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.3.2.16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.3.2.17. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, jednak realizowane tylko w dni robocze. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych.

3.3.3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez morigal.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

3.3.3.1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)

3.3.3.2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego

3.3.3.3. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez morigal.pl.

3.3.3.4. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

3.4. Marketing. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z morigal.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w morigal.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

3.5. Korespondencja. W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

3.6. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na morigal.pl. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta morigal.pl. W ramach morigal.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. W ramach morigal.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

3.6.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach morigal.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

3.6.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach morigal.pl;

3.6.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych morigal.pl;

3.6.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu morigal.pl;

3.6.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

3.6.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

3.6.7. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z morigal.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

3.6.8. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w morigal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

3.7. Platforma morigal.pl (sklep). System informatyczny, z którego korzysta morigal.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z morigal.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na morigal.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji morigal.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w niniejszym regulaminie i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Strona morigal.pl korzysta z serwerów SERVERADMIN.PL S.C. ul. Staroniwska 73 35-101 Rzeszów (NIP: 813-352-86-32 REGON: 180279264 ). Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

3.8. Platforma morigal.pl (cookies) morigal.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia morigal.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania morigal.pl do Twoich potrzeb. morigal.pl wykorzystuje cookies do:

3.8.1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 60 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3.8.2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3.8.3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania morigal.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3.8.4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania morigal.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3.9. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez morigal.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

3.9.1. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

3.9.2. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

3.9.3. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

3.9.4. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

3.10. Cookies pochodzące z serwerów partnerów. morigal.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej morigal.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

3.11. Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies. morigal.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

3.11.1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

3.12. Przekazywanie Twoich danych osobowych

3.12.1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, morigal.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

3.12.2. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

3.13. Zmiana polityki prywatności morigal.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania morigal.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3.13.1. O takiej zmianie morigal.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

3.14. Twoje prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

3.14.1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

3.14.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3.14.3. dostępu do danych osobowych;

3.14.4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

3.14.5. przenoszenia danych osobowych;

3.14.6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3.14.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.14.8. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.


4. Płatności

4.1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN w kwotach brutto zawierających podatek VAT.

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty: przelewem na numer konta bankowego - ING BANK 08 1050 1302 1000 0092 2568 7012


5. Zwroty i reklamacje.

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres firmy Morigal Robert Gaca podany w niniejszym Regulaminie.

5.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

5.3. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i posiada oryginalne opakowanie. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz informacją o numerze konta, na które należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.

5.4. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt. 1. i 2., koszty przesyłki pokrywa Klient.

5.5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamacją, a gdyby to nie było możliwe, firma zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Morigal Robert Gaca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5.6. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5.7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej przesyłki - czy nie nosi śladów uszkodzenia lub otwierania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek sporządzić odpowiedni dokument w obecności kuriera lub listonosza.

5.8. Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

5.9. Morigal Robert Gaca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

5.10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy towar jest przygotowany na specjalne zamówienie klienta i jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

5.11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


6. Kontakt

6.1. Strona morigal.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

6.2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail gry@morigal.pl .

6.3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail gry@morigal.pl.

6.4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Morigal, ul. Świętego Wojciecha 10, 43-600 Jaworzno